Co to jest MobilEduPark?

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020

 

MobilEduPark to projekt placówki wsparcia dziennego prowadzonej najpierw w trybie pracy podwórkowej, a następnie po ukończeniu rewitalizacji budynku Oratorium także w trybie pracy stacjonarnej.

W ramach placowki przewidujemy objęcie opieką 45 dzieci i młodzieży z Tarnowa, w wieku 6 – 18 lat, a także ich rodziny.

Przygotowując projekt starannie dobraliśmy koszyk zajęć, z których będą mogli korzystać nasi podopieczni. Wszystko po to, aby oferowane wsparcie autentycznie odpowiadało na przyczyny wykluczenia, jakimi mogą być: trudna sytuacja życiowa wynikająca z niepełnosprawności (zarówno tej przeżywanej przez dziecko, jak i przeżywanej w rodzinie (u brata, siostry, rodzica), z powodu trudności jakie dotykają rodzinę: występującego w rodzinie bezrobocia któregoś z rodziców, sieroctwa i euro-sieroctwa, trudności wychowawczych i adaptacyjnych, trudności materialnych, czy uzależnień.

Zachęcamy do przeglądnięcia kryteriów rekrutacyjnych, a w razie pytań prosimy o kontakt z kordynatorem projektu (znajduje się w zakładce: Rekrutacja uczestników projektu).