Kongregacja


Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri jest pierwszym na świecie Stowarzyszeniem Życia Apostolskiego.

Została założona w Rzymie przez św. Filipa Neri – florentczyka, który całe swoje życie związał z Rzymem okresu renesansu, zasługując tym samym na przydomek Apostoła Wiecznego Miasta.

Powstanie Kongregacji zatwierdził papież Grzegorz XIII, w 1575 Bullą „Copiosus in misericordia”. Wydając ten dokument, zobowiązał jednocześnie Kongregację na Valicelli w Rzymie, kierowaną przez św. Filipa do przygotowania Konstytucji, które zostaną później zatwierdzone przez papieża. Jednak św. Filip nie śpieszył się do prawnego usankcjonowania kongregacji. Wciąż nie był pewien, czy chce zakładać nową strukturę w Kościele. Wolał raczej poddawać się natchnieniom Ducha Świętego, niż uchodzić za kodyfikatora ustalonych przez siebie reguł dążenia do doskonalości. Trzeba było blisko 40 lat, aby papież zatwierdził ostatecznie konstytucje pierwszego Stowarzyszenia Życia Apostolskiego w Kościele katolickim. Stało się to już po śmierci Filipa, za pontyfikatu papieża Pawła V, 24 lutego 1612 roku. → zobacz więcej.

Tak, w największym skrócie, rozpoczyna się ponad 400-letnia historia Kongregacji Oratorium.

Dziś my filipini, lub jak inni wolą nas nazywać – oratorianie, mamy swoje domy w blisko 90 miejscach na świecie. Wzrastamy w świętości i duszpasterzujemy w Polsce, w prawie całej Europie (Włochy, Wielka Brytania, Hiszpania, Francja, Niemcy, Austria, od niedawna także: Słowacja i Czechy), w Ameryce Północnej i Południowej, w Afryce, Australii.