Konto

Dziękujemy za wszelką pomoc i wsparcie okazywane naszej Kongregacji poprzez składanie różnych ofiar czy to na tacę, czy osobiście.

Środki finansowe można przekazywać również na nasze konto bankowe:


Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri

ul. Piłsudskiego 9, 33-100 Tarnów

Numer rachunku: 84 1020 4955 0000 7102 0304 0938

Dla wpłacających z zagranicy:

Numer IBAN: PL 84 1020 4955 0000 7102 0304 0938

Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW


* W przypadku złożenia „Ofiary na cele kultu religijnego”, można odliczyć tę kwotę od dochodu w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż w kwocie stanowiącej 6% dochodu podatnika. Prosimy zwrócić uwagę, że do wspomnianych 6% liczą się również darowizny na inne cele przewidziane w ustawie.

Przekazaną darowiznę trzeba wskazać w deklaracji podatkowej określając w niej wysokość darowanej kwoty, wysokość odliczenia i dane Kongregacji: pełną nazwę i adres. Informacje te należy umieścić w załączniku PIT/O (O nie zero) w części D. Do deklaracji nie trzeba załączać dowodu wpłaty, czy przelewu, należy je jednak zachować na wypadek wezwania przez Urząd Skarbowy.