Projekty UE

 Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri w Tarnowie

realizuje dwa projekty dofinansowane

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020

aby dowiedzieć się więcej wybierz projekt: