Zapytania ofertowe Rewitalizacja

Aby zapoznać się z poszczególnymi zapytaniami, prosimy przejść do kolejnych artykułów.

 • Zapytania ofertowe Rewitalizacja

  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/08/2021

  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/08/2021 „Dostawa, montaż, rozruch: zestawów multimedialnych, w ramach projektu nr RPMP.11.01.01-12-0572/17 pn. „Rewitalizacja i rozbudowa sali teatralno- widowiskowej wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą w obiekcie zabytkowym Kościoła pod wezwaniem Świętego Krzyża Filipa Neri, zlokalizowanym w Tarnowie, ul. Piłsudskiego 9.”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata…

 • Zapytania ofertowe Rewitalizacja

  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/08/2021

  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/08/2021 „Zakup, dostawa, montaż, rozruch: krzeseł i siedzisk, stołów, szafek na wymiar i mebli kuchennych wraz ze sprzętem AGD, w ramach projektu nr RPMP.11.01.01-12-0572/17 pn. „Rewitalizacja i rozbudowa sali teatralno- widowiskowej wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą w obiekcie zabytkowym Kościoła pod wezwaniem Świętego Krzyża Filipa Neri, zlokalizowanym w Tarnowie, ul. Piłsudskiego…

 • Zapytania ofertowe Rewitalizacja

  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/04/2021

  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/04/2021„Zakup, dostawa, montaż, rozruch Nagłośnienia oraz Sceny Modułowej z systemem kotar i Mobilnym oświetleniem oraz przeszkolenie personelu z zakresu użytkowania dostarczonego sprzętu w ramach projektu nr RPMP.11.01.01-12-0572/17 pn. „Rewitalizacja i rozbudowa sali teatralno- widowiskowej wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą w obiekcie zabytkowym Kościoła pod wezwaniem Świętego Krzyża Filipa Neri, zlokalizowanym…

 • Zapytania ofertowe Rewitalizacja

  Zapytanie ofertowe nr 2/2019 na dokończenie prac…

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 – 2020 Zaproszenie nr 2/2019 do złożenia oferty na: Wybór wykonawcy robót budowlanych na dokończenie zadania w ramach Projektu nr RPMP.11.01.01-12-0572/17 pod nazwą: „Rewitalizacja i rozbudowa sali teatralno- widowiskowej wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą w obiekcie zabytkowym Kościoła pod wezwaniem Świętego Krzyża Filipa Neri,…

 • Zapytania ofertowe Rewitalizacja

  Zapytanie ofertowe na dokończenie prac…

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 – 2020 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA: Zamawiający działając na podstawie przepisu rozdziału XIX pkt 1.2 Zapytania ofertowego unieważnia postępowanie pn. „Wybór wykonawcy robót budowlanych na dokończenie zadania w ramach Projektu nr RPMP.11.01.01-12-0572/17 pod nazwą: „Rewitalizacja i rozbudowa sali teatralno- widowiskowej wraz z zapleczem…