Zapytania ofertowe Rewitalizacja

Aby zapoznać się z poszczególnymi zapytaniami, prosimy przejść do kolejnych artykułów.

  • Zapytania ofertowe Rewitalizacja

    Zapytanie ofertowe nr 2/2019 na dokończenie prac…

    Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 – 2020 Zaproszenie nr 2/2019 do złożenia oferty na: Wybór wykonawcy robót budowlanych na dokończenie zadania w ramach Projektu nr RPMP.11.01.01-12-0572/17 pod nazwą: „Rewitalizacja i rozbudowa sali teatralno- widowiskowej wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą w obiekcie zabytkowym Kościoła pod wezwaniem Świętego Krzyża Filipa Neri, zlokalizowanym w Tarnowie,…

  • Zapytania ofertowe Rewitalizacja

    Zapytanie ofertowe na dokończenie prac…

    Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 – 2020 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA: Zamawiający działając na podstawie przepisu rozdziału XIX pkt 1.2 Zapytania ofertowego unieważnia postępowanie pn. „Wybór wykonawcy robót budowlanych na dokończenie zadania w ramach Projektu nr RPMP.11.01.01-12-0572/17 pod nazwą: „Rewitalizacja i rozbudowa sali teatralno- widowiskowej wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą…