Polskie Towarzystwo Tatrzańskie

Spotkania członków (i sympatyków) PTT w Tarnowie odbywają się
w III środę miesiąca
o godz. 17.30 w Oratorium (wejście od ul. Legionów)

http://www.tarnow.ptt.org.pl

Polskie Towarzystwo Tatrzańskie (w skrócie PTT) jest organizacją zrzeszającą miłośników gór. Posiada około 1500 członków w 24 oddziałach i kołach. W swoich działaniach opiera się wyłącznie na społecznej pracy swoich członków i sympatyków. Fundusz Towarzystwa stanowią przede wszystkim składki członkowskie, dotacje oraz zyski ze sprzedaży wydawnictw. W PTT nie ma etatów, ani pensji. W szeregach organizacji oprócz turystów i alpinistów są ludzie zawodowo związani z górami (przewodnicy, pracownicy schronisk, leśnicy, naukowcy prowadzący badania na terenie gór). Towarzystwo stara się propagować turystykę indywidualną, zarówno letnią, jak i zimową, uprawianą w małych grupach, narciarstwo (również wysokogórskie) oraz alpinizm. Dużą wagę przywiązuje do edukacji młodych turystów, uważając, iż właśnie oni najlepiej uchronią góry przed zniszczeniem. Zdecydowanie występuje przeciwko bezmyślnej rozbudowie infrastruktury nastawionej na umasowienie turystyki i maksymalne zyski podejmując odpowiednie działania, jest członkiem Koalicji „Ratujmy Karpaty” i stale współpracuje z innymi organizacjami ekologicznymi. Oddziały organizują przez cały rok wycieczki i wyprawy w góry całego świata. W siedzibach oddziałów (domy kultury, szkoły) prowadzona jest działalność oświatowa. Odbywają się szkolenia, prelekcje, pokazy slajdów i filmów, są organizowane konkursy wiedzy o górach. Co roku organizowane są Ogólnopolskie Spotkania PTT oraz Dni Gór. Towarzystwo wydaje rocznik „Pamiętnik PTT” (ukazało się już 18 tomów), wydawany jest centralnie biuletyn „Co słychać?”.

Powstałe w 1873 roku Towarzystwo Tatrzańskie od samego początku wywierało spory wpływ na mieszkańców Tarnowa. W początkowym okresie działo się to za pośrednictwem tzw. delegatów. O powołanie Oddziału PTT w naszym mieście zabiegać zaczął ksiądz Walenty Gadowski – ówczesny delegat PTT w Tarnowie. Jego starania zakończyły się pełnym sukcesem. Oddział Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Tarnowie powstał uchwałą Walnego Zgromadzenia PTT dnia 8 maja 1924 r. Statut Oddziału został zatwierdzony przez Zarząd Główny PTT 14 czerwca tego samego roku. Oddział miał swoją siedzibę przy ulicy Słowackiego 1. Oddział posiadał dwa Koła: w Rzeszowie i w Bochni.
Wybuch II wojny światowej przerwał działalność Oddziału, podobnie jak i całego Towarzystwa. Po zakończeniu działań wojennych Oddział nie zdołał już podjąć samodzielnej statutowej działalności. Jego dawni członkowie w liczbie 27 osób skupili się tymczasowo w Kole utworzonym przez krakowski Oddział PTT.

W roku 1950 r. Polskie Towarzystwo Tatrzańskie zostało zmuszone do połączenia się z Polskim Towarzystwem Krajoznawczym i wejścia w struktury utworzonego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

Reaktywacja PTT stała się możliwa dopiero w roku 1988. Reaktywowany oddział Tarnowskiego PTT działa od roku 2008. Naszym patronem jest x. Bogusław Królikowski COr – Filipin, artysta, taternik, członek Towarzystwa Tatrzańskiego (od 1882), pomysłodawca, by na wzór amerykańskiego Yellowstone utworzyć w Tatrach rezerwat, gdzie nie byłoby wolno „ani drzewa wycinać, ani kruszców kopać, ani polować, ani ryb łowić, ani żadnych przedsiębiorstw przemysłowych podejmować „.

Więcej informacji na stronie internetowej oddziału: www.tarnow.ptt.org.pl