Chrzest

Sakrament Chrztu to wyjątkowe wydarzenie w życiu rodziców dziecka. Dlatego należy dołożyć wszelkich starań, aby dobrze się do tego sakramentu przygotować. Jednym z elementów przygotowania jest załatwienie formalności w kancelarii parafialnej.

Ten artykuł ma na celu udzielić odpowiedzi na ewentualne pytania dotyczące udzielania Chrztu w naszej parafii.

Możliwe terminy Chrztu:

Sakrament chrztu w naszym kościele jest udzielany w niedziele podczas Mszy świętych.

Wymagane dokumenty:

1. Zgoda na chrzest (w przypadku, gdy rodzice dziecka pochodzą spoza naszej parafii).

2. Skrócony Odpis Aktu Urodzenia dziecka.

3. Zaświadczenia rodziców chrzestnych, że są wierzący i praktykujący i mogą pełnić tę funkcję (w przypadku rodziców chrzestnych niebędących naszymi parafianami).

4. Rękojmia wiary – zobowiązanie do wychowania dziecka w wierze katolickiej (w przypadku rodziców żyjących w związku niesakramentalnym).

Z wyżej wymienionymi dokumentami należy zgłosić się do kancelarii parafialnej nie później niż miesiąc przed planowanym terminem chrztu świętego.

Rodzicem chrzestnym mogą zostać osoby, które spełniają następujące wymagania:

1. Skończyły 16 lat.

2. Są praktykującymi katolikami (posiadają zaświadczenie od swojego proboszcza). (W wyjątkowych sytuacjach rodzicem chrzestnym może być osoba wyznania prawosławnego).

3. Przyjęły Sakrament Bierzmowania.

4. Żyją w sakramentalnym związku małżeńskim lub są osobami samotnymi (nie mogą być nimi małżonkowie tylko po ślubie cywilnym, osoby żyjące w wolnych związkach oraz osoby rozwiedzione, które zawarły nowy związek).

5. Nie zaciągnęły kar kościelnych.