Konfederacja Oratorium św. Filipa Neri

„Kongregacje Oratorium, zjednoczone węzłem miłości, łączą się ze sobą (…) w Konfederację. Została ona ustanowiona przez Stolicę Apostolską w tym celu, aby Kongregacje zachowując wiernie pierwotną autonomię, mogły sobie nawzajem służyć skuteczną pomocą. Konfederacja również odpowiednio reprezentuje Kongregacje wobec Stolicy Apostolskiej.” /Statuty Generalne/

Zarząd Konfederacji wybierany jest na Kongresie Generalnym, który odbywa się z reguły co sześć lat. Do zarządu należy Delegat Stolicy Apostolskiej, Prokurator Generalny, Postulator Generalny, Deputaci Permanentni i Radni Delegaci Konfederacji. Deputacja Permanentna:

Ferrán Colás Peiró COr Hiszpania – Sekretarz
Bruno Gonçalves COr Włochy I i Francja
Luciano Giuseppe Bella COr II Włochy
Mateusz Kiwior COr Polska
Philipp Maria Karash COr Niemcy, Szwajcaria, Austria, Holandia i Litwa
Daniel Utrecht COr Anglia, Kanada i RPA
Guillermo Mendez Garduno COr Ameryka Łacińska I
Roberto Umberto Romo Pantoja COr Ameryka Łacińska II
Michael Palud COr Jamajka, USA