Ślub

 

Zawarcie Sakramentu Małżeństwa, to jeden z najpiękniejszych momentów w życiu dwojga ludzi.

Miłość ludzka, podniesiona zostaje łaską Bożą do wymiaru nadprzyrodzonego. Wspólne życie rodzinne, staje się przestrzenią świętości. Dlatego zawarcie sakramentu małżeństwa wymaga dobrego przygotowania.

Z tego artykułu dowiesz się, jakie są wymagania względem przyszłych małżonków oraz co należy zrobić, aby zawrzeć Sakrament Małżeństwa w naszym kościele.

Aby móc zawrzeć Sakrament Małżeństwa w Kościele Katolickim, trzeba spełnić następujące wymagania:

1. Być ochrzczonym i bierzmowanym, wierzącym i praktykującym katolikiem.

2. Mieć skończone 18 lat.

3. Być stanu wolnego.

4. Odbyć przygotowanie do Sakramentu Małżeństwa (Katechizacja Przedmałżeńska).

5. Załatwić formalności kanoniczno-prawne w kancelarii parafialnej.

 

Termin ślubu w kościele Św. Krzyża i Św. Filipa Neri w Tarnowie

Sakramentu Małżeństwa udzielamy zwykle w soboty (z wyjątkiem Wielkiego Postu).

Prosimy o wcześniejszą wizytę w kancelarii parafialnej w celu zarezerwowania terminu i godziny. Warto pomyśleć o rezerwacji terminu z około półtorarocznym wyprzedzeniem.

W trakcie rezerwacji zostaną Państwo poinformowani o przebiegu dalszych formalności, koniecznych dokumentach i terminach związanych z przygotowaniem kanoniczno-prawnym.

Prosimy pamiętać, że rezerwacja terminu nie jest równoznaczna z rozpoczęciem przygotowania do Sakramentu Małżeństwa. Przygotowanie takie powinno rozpocząć się najwcześniej 6 miesięcy, a najpóźniej 3 miesiące przed wyznaczoną datą ślubu. Wtedy to należy zgłosić się do nas na pierwszą rozmowę przedślubną w kancelarii.


Formalności kanoniczno-prawne

Mają miejsce w bezpośredniej bliskości Sakramentu Małżeństwa (mogą rozpocząć się najwcześniej 6 miesięcy, a najpóźniej 3 miesiące przed zaplanowaną datą ślubu) i obejmują następujące etapy:

1. Pierwsza rozmowa w kancelarii parafialnej.

2. Wygłoszenie zapowiedzi przedślubnych.

3. Trzy wizyty w poradni rodzinnej.

4. Udział w dniu skupienia dla narzeczonych.

5. Pobranie dokumentów z Urzędu Stanu Cywilnego.

6. Druga rozmowa w kancelarii parafialnej.

7. Spowiedź narzeczonych (przynajmniej dwie spowiedzi: jedna po pierwszej rozmowie w kancelarii, druga tuż przed ślubem).

 

Niezbędne dokumenty

Na pierwszą rozmowę w kancelarii należy przynieść ze sobą:

1. Zgodę na ślub od proboszcza jednego z narzeczonych (dotyczy nupturientów, z których żadne nie mieszka na terenie naszej parafii)

2. Aktualne metryki chrztu z adnotacją o bierzmowaniu. (Wydane najwcześniej 6 miesięcy przed datą ślubu | Informacja o bierzmowaniu z innej parafii, powinna znajdować się w księdze chrztu, jeżeli takiej adnotacji nie ma, trzeba udać się po stosowne zaświadczenie do miejsca w którym było bierzmowanie.)

3. Zaświadczenia o ukończeniu katechizacji przedmałżeńskiej.

4. Świadectwa z oceną z religii z ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej / ponadpodstawowej (do wglądu).

5. Dowody osobiste.

 

Dokumenty dodatkowe:

1. Odpis Aktu Małżeństwa z USC (w przypadku narzeczonych, którzy zawarli wcześniej związek cywilny).

2. Akt zgonu poprzedniego małżonka. (w przypadku wdowców).

3. Wyrok Trybunału II Instancji o stwierdzeniu nieważności poprzedniego małżeństwa. (w przypadku osób po stwierdzeniu nieważności).

4. Wyrok Sądu Cywilnego orzekający rozwód. (w przypadku rozwodników, którzy wcześniej byli związani kontraktem cywilnym).