Malta Służba Medyczna – oddział Tarnów

 

 

 

podsumowanie roku 2022

 

 

 
Nasi Ratownicy postanowili pokazać się z nieco innej strony niż na co dzień, kilku pomarańczowych Mikołajów udało się do tarnowskich szpitali, by rozdać najmłodszym pacjentom prezenty zebrane podczas akcji ‚Przedświąteczna Pierwsza Pomoc #2’. Jest nam niezmiernie miło, że już po raz drugi udało się obdarować dzieci przebywające w Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie oraz w Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie prezentami Mikołajkowymi. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób zaangażowali się w zbiórkę, oraz za nagłośnienie akcji ESKA Tarnów NewsRDN Małopolska.

 

 

 

 

W wyniku nagłej choroby zmarł tymczasowy Namiestnik Zakonu Maltańskiego Marco Luzzago. Decyzją Papieża Franciszka kierował on zakonem do czasu mianowania nowego Wielkiego Mistrza. Zgodnie z konstytucjami tego zgromadzenia zastąpi go Wielki Komandor Ruy Gonçalo do Valle Peixoto de Villas-Boas, który, podobnie jak jego poprzednik, będzie pełnił tę funkcję do momentu wyboru Wielkiego Mistrza.

 

za:

msm01

 

 

 

 

 

8 listopada 2020 roku Fra’ Marco Luzzago został wybrany Namiestnikiem Wielkiego Mistrza Suwerennego Zakonu Maltańskiego

W Pełnej Radzie Państwa wzięło udział 44 osoby spośród 56 uprawnionych do głosowania. Przybyli oni do Rzymu z Argentyny, Peru, Stanów Zjednoczonych, Libanu, Francji, Szwecji, Austrii, Niemiec, Niderlandów, Hiszpanii, Polski, Węgier, Czech, Szwajcarii, Malty i Włoch.

Nowo wybrany zwierzchnik Suwerennego Zakonu Maltańskiego złoży przysięgę przed członkami Rady Suwerennej i specjalnym delegatem papieża, kardynałem Silvano Marią Tomasim.

Fra’ Marco Luzzago zastąpi Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, księcia i 80. wielkiego mistrza, który zmarł 29 kwietnia 2020 roku.

Papież Franciszek został poinformowany o wyborze listownie. Następnie poinformowano cały Zakon Wielkich Przeorów, sub-Przeoratów i Związków Narodowych Zakonu Maltańskiego na całym świecie, a także 110 państw, z którymi Suwerenny Zakon Maltański utrzymuje stosunki dyplomatyczne.

Fra’ Marco urodził się w 1950 roku w Brescii.  Ukończył liceum naukowe w Instytucie Franciszkanów w Brescii, a następnie przez kilka lat studiował medycynę na uniwersytetach w Padwie i Parmie. Następnie został poproszony o zarządzanie rodzinnym majątkiem. Doprowadziło to do podjęcia działalności gospodarczej w sektorze konsumenckim i wielkopowierzchniowej dystrybucji detalicznej, w którą to dziedzinę był zaangażowany przez wiele lat.

Fra’ Marco wstąpił do Suwerennego Zakonu Maltańskiego w 1975 r. w Wielkim Przeoracie Lombardii i Wenecji, a w 2003 r. złożył uroczyste śluby zakonne. Zaczął brać udział w międzynarodowych pielgrzymkach Zakonu Maltańskiego do Lourdes oraz w pielgrzymkach krajowych do Asyżu i Loreto. Od 2010 roku poświęcił swoje życie całkowicie Zakonowi Maltańskiemu, przenosząc się na północ, aby zadbać o jedno z jego dzieł.

Od 2011 roku jest Komandorem Sprawiedliwości w Wielkim Przeoracie Rzymskim, gdzie pełni funkcję Delegata Prowincji Północnych i kierownika biblioteki. Od 2017 r. jest radcą Związku Włoskiego Zakonu Maltańskiego. Fra’ Marco Luzzago jest spokrewniony z papieżem Pawłem VI.

za: zakonmaltanski.pl

 

 

 


My pomagamy cały rok, teraz ty możesz pomóc nam oddając swój 1%. Wystarczy że podczas składania zeznania podatkowego wpiszesz poniższy numer KRS:

Malta Służba Medyczna
KRS: 0000155463

Dla ciebie to niewiele, lecz dla naszej działalności każda złotówka ma znaczenie. Z pozyskanych środków zostanie zakupiony sprzęt medyczny oraz szkoleniowy by jeszcze lepiej pomagać i uczyć pierwszej pomocy.

W 2019 roku nasz oddział brał udział w:
– 87 zabezpieczeniach medycznych ⚕️
– 3 transportach medycznych ?
– 11 pokazach pierwszej pomocy ?
– 2 akcjach cukier ??

Przeprowadziliśmy również 5 kursów pierwszej pomocy.
W sumie nasi wolontariusze przepracowali aż 2673 godzin.

Twój 1% ratuje życie.
Spotykamy się w każdy II piątek miesiąca o godz. 19.00,
w tarnowskim klasztorze filipinów. Zapraszamy!

A teraz kilka zdań o nas:
Maltańczycy w Polce swoimi początkami sięgają roku 1990, to inicjatywa śp. ks. kard. Franciszka Macharskiego z Krakowa, podjęta przez Państwo Różę i Henryka Kubiaków. W 2003 roku powstało Stowarzyszenie Maltańska Służba Medyczna – Pomoc Maltańska. Dwadzieścia lat temu powstał maltański oddział w Tarnowie. W roku 2006 Maltańska Służba Medyczna oddział Tarnów za swoją działalność została wyróżniona przez władze miasta Dukatem Tarnowskim, przyznawanym dla ludzi i instytucji działających aktywnie na rzecz Tarnowa.  W roku 2011, wskutek zmian oraz wycofania Związek Polskich Kawalerów Maltańskich z patronatu nad Stowarzyszeniem, nastąpiła zmiana nazwy statutu oraz władz Stowarzyszenia. Maltańska Służba Medyczna przekształciła się w Stowarzyszenie Malta Służba Medyczna. Aktualnie działa 9 oddziałów MSM. Do końca 2007 roku nasza siedziba mieściła się przy parafii św. Rodziny, a od stycznia 2008 roku działamy przy kościele pw. Św. Krzyża i Św. Filipa Neri. W myśl dewizy Zakonu Maltańskiego staramy się spieszyć z pomocą potrzebującym, dając tym samym świadectwo naszej wiary. Malta Służba Medyczna jest Stowarzyszeniem użyteczności publicznej typu non-profit.

Dołącz do nas! Zostań Maltańczykiem!
Aby zostać Maltańczykiem należy spełnić 3 warunki:
– ukończone 16 lat
– być katolikiem
– ukończyć Maltański Kurs Pierwszej Pomocy i zdać egzamin.

Zapraszamy do współpracy również: Ratowników KPP, Ratowników Medycznych, Pielęgniarki, Lekarzy.

Więcej o naszej działalności na stronie: https://facebook.com/maltatarnow

ul. Najświętszej Marii Panny 15 w Tarnowie, to adres naszej nowej siedziby jak dojechać
 
Highlights info row image
+ 48 723 124 124
tarnow@msm.org.pl


msm04
msm02
maltańczycy… dawno temu
msm03
msm