Projekt2

WITRAŻ1Poniżej w linkach znajdują się kolejne części kompletnego projektu budowlanego dla projektu rewitalizacji i rozbudowy sali teatralno-widowiskowej wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą w obiekcie zabytkowym Kościoła pod wezwaniem Świętego Krzyża Filipa Neri, zlokalizowanym w Tarnowie, ul. Piłsudskiego 9.

Numer projektu: RPMP.11.01.01-12-0572/17

Poniższe linki pozwalają pobrać pozostałe dokumenty opisane w rozdziale II, punkt 3, podpunkt drugi i trzeci SIWZ dla dokończenia robót budowlanych i konserwatorskich ww zadania.

Aby pobrać, kliknij lewym przyciskiem i wybierz: zapisz element docelowy jako…, spakowane pliki należy następnie rozpakować.

Projekt budowlany zbiornika retencyjnego

Projekt wykonawczy architektoniczny cz. 1

Projekt wykonawczy architektoniczny cz. 2

Projekt wykonawczy branża sanitarna i wentylacja

Projekt wykonawczy branża elektryczna

Wytyczne do kontynuowania prac konserwatorskich w Oratorium

Pozwolenia

Przedmiar robót cz. 1

Przedmiar robót cz. 2 – roboty elektryczne

UZUPEŁNIENIA:

WITRAŻ1

witraż2

witraż3

PRZEKRÓJ B-4