Aktualności,  ON-LINE,  Oratorium Domowe

 

 

Serdecznie dziękujemy za pomoc:


p. Agnieszce
p. Angelice
p. Angelice
p. Anicie
p. Annie
p. Emilii
p. Ewie
p. Gabrieli
p. Jadwidze
p. Marii
s. Małgorzacie
p. Ninie
p. Dariuszowi

p. Filipowi
p. Filipowi
p. Jakubowi
p. Karolowi
p. Łukaszowi
p. Michałowi
p. Tadeuszowi
p. Tadeuszowi
p. Wojciechowi