Aktualności

10 IX – Modlitwa uwielbienia Ducha Świętego, Źródła wszystkich rzeczy

Uwielbiam Cię, Panie i Boże mój, Wieczny Paraklecie, równy Ojcu i Synowi. Przez Ciebie ziemia została doprowadzona do istnienia i stała się miejscem zamieszkania człowieka. Przez Ciebie, Wszechmogący Boże, aniołowie i święci w Niebiosach śpiewają Ci chwałę. Od Ciebie pochodzi każda dobra myśl i pragnienie, każdy dobry cel, każdy dobry wysiłek, każdy dobry owoc. To dzięki Tobie grzesznicy zmieniają się w świętych. To dzięki Tobie Kościół jest odnowiony i umocniony. To dzięki Tobie powstają nowe zgromadzenia i wspólnoty modlitewne; wciąż w nowych narodach budzisz pragnienie wiary, ukazują się wciąż nowe formy apostolskiego wyznania wiary. Uwielbiam Cię i wywyższam, mój Najwyższy Panie, Duchu Święty.


Modlitwa pochodzi z: „A Newman Prayer Book”, Catholic Truth Society, Londyn 2010; tłumaczenie (do użytku wewnętrznego): s. Anna Musiał RSCJ i Paulina Pękala-Merchut.