Aktualności

Ernst Tewes

www.laurentius-muenchen.de

Ernst Tewes urodził się w Essen 4 grudnia 1908 roku. Po wyświęceniu na kapłana w 1934 roku, do 1939 roku pełnił urząd kapelana w Düsseldorfie. W 1939 roku wstąpił do Oratorium w Lipsku. Od 1940 do 1945 roku służył jako kapelan wojskowy, następnie przez cztery lata był jeńcem Rosjan, wziętym do niewoli na froncie, gdzie pełnił opiekę duchową wśród niemieckich oddziałów. Dnia 1 maja 1950 roku został wysłany w celu założenia Oratorium filipińskiego w Monachium, tam przez wiele lat był proboszczem kościoła św. Wawrzyńca, kanonikiem koadiutorem kapituły metropolitalnej oraz delegatem do spraw duszpasterstwa w kurii diecezjalnej. Dnia 3 lipca 1968 roku został mianowany przez Pawła VI biskupem tytularnym i pomocniczym w Monachium i Freisingu. Konsekrację otrzymał 24 września tegoż roku. 28 maja 1977 roku w katedrze Najświętszej Maryi Panny w Monachium był współkonsekratorem Józefa Ratzingera (konsekratorem był biskup Würzburga Josef Stangl; drugim współkonsekratorem biskup Ratyzbony Rudolf Graber). Zmarł 16 stycznia 1998 roku.