Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 053

26.02.2020 – Środa Popielcowa
Mt 6,1-6.16-18

episkopat.pl

Modlitwa, post, jałmużna: akty czyniące miłość – bycie dla drugiego. Co kieruje moimi intencjami? Czy są bezinteresowne? Czy dając coś komuś, modląc się o coś, poświęcając swój czas, nie oczekuję nic w zamian, nie oczekuję pochwał? (jeśli daję, to już oznacza, że coś mam). Jako ludzie wierzący powinniśmy bardziej skupić się na aktach miłości wobec drugiego, na najważniejszym przykazaniu, żeby np. niewierzący nie zarzucali nam, że jesteśmy hipokrytami. 


Autor należy do grona sympatyków naszego kościoła.

 

 


* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri – krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji – jak w Oratorium św. Filipa – są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja spotka się z Państwa zainteresowaniem, pomoże w przygotowaniu się do Mszy św., będzie także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła.