Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini,  ON-LINE

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 198

30 V –  Niedziela Trójcy Przenajświętszej
Mt 28,16-20

Droga na szczyt – grafika córki Małgorzaty

 

Boże Ojcze, Ty zesłałeś na świat Twojego Syna, Słowo Prawdy, i Ducha Uświęciciela, aby objawić ludziom tajemnicę Bożego życia;  spraw, abyśmy wyznając prawdziwą wiarę uznawali wieczną chwałę Trójcy * i uwielbiali jedność Osób Bożych w potędze Ich działania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 

Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami:
«Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».
 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl

 


 

 

Pan Jezus umiera na krzyżu… dla zbawienia uczniów, Izraela, całej ludzkości i po trzech dniach zmartwychwstaje – dokonuje się dzieło Zbawienia. Ale w wymiarze ludzkim – opuszcza swoich uczniów, opuszcza nas. Tak się wydaje, jednak Pan Jezus zaprasza uczniów na spotkanie na górze, jednej z tych, na których pokazuje Swoją wielką moc. I rozsyła uczniów na cały świat, aby nauczali, dzielili się świadectwem Zbawienia, chrzcili i błogosławili. Czy to było łatwe zadanie? Ani wtedy, ani dziś nauczanie Jezusa Chrystusa nie jest łatwe, trendy, cool, modne itd. Ale czy wyjście na górę jest łatwe? Nie – wymaga trudu, wysiłku, pokonywania własnych słabości, ale jak już wyjdziemy na szczyt góry widok zapiera dech w piersiach, nagroda jest wspaniała. Może dlatego Pan Jezus zabiera uczniów na górę?

Ale co ważniejsze i uczniowie i my otrzymujemy obietnicę, że nigdy nie będziemy sami, we wszystkich wysiłkach tu na ziemi będzie towarzyszył nam Pan, po to żebyśmy mogli doświadczyć Jego bliskości w życiu wiecznym. Dzielmy się tą wspaniałą nowiną z innymi ludźmi dając świadectwo swoim życiem.

Autorka:
Anna z Oratorium Dorosłych

 


* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji na niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym oratoryjnym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja ciesząca się coraz większym Państwa zainteresowaniem, pomaga w przygotowaniu się do Mszy św. i jest także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła filipinów.