Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini,  ON-LINE

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 227

28 XI – I NIEDZIELA ADWENTU
Łk 21, 25-28. 34-36

 

Katarzyna Zygnerska

 

Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy przez dobre uczynki przygotowali się na spotkanie przychodzącego Chrystusa,  a w dniu sądu, zaliczeni do Jego wybranych, * mogli posiąść Królestwo niebieskie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec huku morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie.
Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi.
Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym».
 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl

 


 

Dzisiejsza Ewangelia porusza temat oczekiwania na koniec świata i ponowne przyjście Zbawiciela.

Strach to naturalne uczucie, które towarzyszy człowiekowi w wielu sytuacjach. Niektórzy ludzie boją się śmierci, inni końca świata. Doszukują się biblijnych znaków świadczących o tym, że to nastąpi już niedługo. Nie znamy dnia ani godziny.

Kończy się listopad. Miesiąc, w którym szczególnie wspominamy zmarłych. Wierzymy, że oni tam po drugiej stronie doświadczają już Nieba. Równocześnie rozpoczynamy Adwent. Czas oczekiwania na przyjście Jezusa. Nie tylko tego w żłóbku i stajence, ale przede wszystkim tego, który przyjdzie na końcu świata. Żyjmy więc tak, byśmy byli w każdej chwili przygotowani na spotkanie z Bogiem. Mamy ufać i oczekiwać na Niego z radością. Oczekiwać na wieczne świętych obcowanie. Pamiętajmy, że każdy dzień może być naszym ostatnim i jutro będzie za późno na to, by coś zmienić albo naprawić.

Nie odkładajmy pojednania z Bogiem i ludźmi na bliżej nieokreślony czas.

Autor:

Katarzyna Zygnerska
Żona, mama.
Na co dzień księgowa, w wolnych chwilach miłośniczka pięknej polskiej przyrody i zabytków.
Śpiewa w chórze gos.pl.

 


* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji na niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym oratoryjnym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja ciesząca się coraz większym Państwa zainteresowaniem, pomaga w przygotowaniu się do Mszy św. i jest także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła filipinów.