Aktualności

Giovanni Battista De Pace

Giovanni Battista De Pace urodził się w Neapolu w 1627 roku. Doktor obojga praw, wstąpił do neapolitańskiego Oratorium, angażując się w kaznodziejstwo i w dzieła miłosierdzia. Dnia 16 maja 1684 roku został przez Innocentego XI mianowany biskupem Capaccio. Konsekrację otrzymał dnia 11 czerwca tegoż roku w Rzymie, na Vallicelli, z rąk kardynała Alessandra Crescenzi. Odznaczał się wielką miłością, jaką żywił do biednych i do prostych ludzi. Umarł bardzo ubogi, rozdawszy swoje ograniczone dochody najbardziej potrzebującym. Zmarł w Neapolu, gdzie przebywał dla leczenia swoich chorób, dnia 20 listopada 1698 roku.