Aktualności

Komisja Prawna pracuje nad zaktualizowanymi Statutami Generalnymi Konfederacji Oratorium

 

 

W dniach 19-21 lutego br. w Papieskim Seminarium Francuskim w Rzymie odbywało się posiedzenie Komisji Prawnej Konfederacji Oratorium św. Filipa Neri. Było to kolejne spotkanie międzynarodowego gremium filipinów, poświęcone redakcji tekstu przejrzanych i zaktualizowanych Statutów Generalnych Konfederacji.

Przypomnijmy. Prace nad rewizją Statutów Generalnych zostały zlecone Deputacji Permanentnej przez Kongres Generalny (zgromadzenie przedstawicieli wszystkich Kongregacji z całego świata) w roku 2018. Deputacja powierzyła prace nad rewizją Statutów Generalnych Komisji Prawnej, która liczy 7 członków i reprezentuje różne grupy językowe i narodowe Konfederacji. Pracom Komisji przewodniczy ks. Bruno.

 

 

KP07

Komisja prawna Konfederacji Oratorium, od lewej: ks. Mateusz Kiwior COr (Polska), ks. Félix Selden COr (Austria), ks. Michael Palud COr (Jamajka), ks. Luigi Romana COr (Mondovi – Włochy) ks. Mauro de Gioia COr (Genua – Włochy) ks. Luis Cano COr (Mexico), ks. Bruno Gonçalves COr (Nancy – Francja)

 

 

Na początku pracy Komisja przesłała do wszystkich Kongregacji na świecie formularze elektroniczne, w których można było zgłaszać uwagi dotyczące koniecznych i oczekiwanych zmian w dotychczasowym tekście.

W kolejnych latach, coroczne spotkania Komisji były poświęcone opracowaniu Instrumentum laboris – dokumentu roboczego. Dokument ten został zatwierdzony w ubiegłym roku przez Deputację Permanentną i rozesłany do wszystkich Kongregacji na świecie w języku łacińskim i przekładzie na języki narodowe.

Następnie Kongregacje mogły zgłaszać poprawki do przygotowanego Instrumentum laboris. Po zebraniu wszystkich nadesłanych poprawek (było ich blisko 150), przyszedł czas na kolejne spotkanie Komisji i rozpatrzenie ich w kontekście zaproponowania pod głosowanie Kongresowi Generalnemu.

Wśród zgłoszonych poprawek, przeważająca większość dotyczyła błędów w tłumaczeniu na języki narodowe. W ich przypadku, odniesienie do tekstu łacińskiego rozwiało wszelkie wątpliwości, dlatego prace komisji skoncentrowały się na poprawkach, które wprowadzają istotne zmiany w tekście.

Prace trwały przez dwa dni od rana do późnego wieczora, a wypracowane opinie prawne zostaną przedstawione Deputacji Permanentnej do zatwierdzenia i przedstawienia Kongresowi Generalnemu, który odbędzie się w Rzymie na początku października br.

Oprócz czasu przeznaczonego na pracę, znalazły się również chwile wspólnej modlitwy, odprawiana w języku łacińskim Msza święta oraz niezliczone rozmowy o kondycji domów filipińskich na świecie.

z Rzymu

Ks. Mateusz Kiwior COr