Aktualności

Madonna z Różą

 

„Zwyczaj ofiarowania Złotej Róży sięga dziesiątego wieku i jest zastrzeżony tylko papieżowi. (…) Świętogórska Złota Róża jest czwartą z tych, które znajdują się w Polsce. Pierwszą ofiarował sanktuarium na Jasnej Górze Ojciec Święty Paweł VI w 1966 roku z okazji Tysiąclecia Chrztu Polski. Ponieważ władze komunistyczne nie dopuściły wtedy do jego wizyty w naszym kraju, przywiózł ją dopiero Benedykt XVI w 2006 roku. Na Jasnej Górze jest także Złota Róża, którą w 1979 roku ofiarował Ojciec Święty Jan Paweł II. Ten sam Papież w 1987 roku przekazał Złotą Różę dla sanktuarium Matki Boskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej. W Polsce jest jeszcze jedna Róża papieska: jest nią Czarna Róża, jedyna tego rodzaju na świecie, którą w 2006 roku Ojciec Święty Benedykt XVI przekazał Miejscu Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau.” /z Listu pasterskiego arcybiskupa poznańskiego Stanisława Gądeckiego z okazji 500-lecia uznania cudów na Świętej Górze koło Gostynia oraz przyznania przez Ojca Świętego Benedykta XVI złotej róży papieskiej/

28 lipca 2016 roku papież Franciszek ofiarował Złotą Różę Matce Bożej na Jasnej Górze.

 

więcej o cudownym wizerunku Świętogórskiej Róży Duchownej zobacz → TUTAJ

wykorzystano zdjęcie fragmentu kopi obrazu z kaplicy domowej Oratorium w Tarnowie; autorem kopi z lat trzydziestych XX wieku jest Leon Drapiewski