Aktualności

Newman – święty dla nas, inspiracja 113

 

 

Newman i św. Józef

Justyna Majewska-Michy

 

 

19 marca Kościół obchodzi uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, a 1 maja wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika. John Henry Newman, konwertyta z anglikanizmu na katolicyzm, oddawał mu szczególną cześć.

Newman w 1865 roku w liście do Puseya, przyjaciela z czasów anglikańskich, wskazuje, iż św. Józef przez długi czas był w cieniu innych świętych, apostołów i męczenników. Choć od początku stanowił przedmiot powszechnej wiary w świecie chrześcijańskim, to jednak nabożeństwo do niego jest stosunkowo niedawne.

Godny małżonek Maryi

W publikacji „Rozmyślania i modlitwy” Newman zamieścił tekst „Triduum do św. Józefa” będący rozważaniami chwalebnych tytułów św. Józefa. Odnotowuje w nim m.in., że Opiekun Jezusa jest dziewiczym małżonkiem Maryi, zastępującym w sposób widzialny Ducha Świętego – niewidzialnego Małżonka Najczystszej Dziewicy. Podkreśla, iż dziewictwo św. Józefa odzwierciedla dziewictwo Bożej Matki. Pisze ponadto, że Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny jest cherubinem, którego zadaniem jest strzec nowego raju ziemskiego przed atakami wszelkich wrogów.

Ojciec Syna Bożego

Kolejnym tytułem św. Józefa, który Newman analizuje, jest jego ojcostwo. Ów tytuł przysługuje mu przede wszystkim z uwagi na jego małżeństwo z Maryją. Józef był ojcem naszego Pana, ponieważ Jezus zawsze okazywał mu posłuszeństwo synowskie. Był ojcem naszego Pana, ponieważ zostały mu powierzone ojcowskie obowiązki, a on je wiernie wypełniał, gdy osłaniał Jezusa, gdy stworzył Mu dom, gdy utrzymywał Go i wychowywał, gdy zatroszczył się o nauczenie Go zawodu.

Święty mąż

Newman odnotowuje na kartach wspomnianej już publikacji, iż św. Józef, podobnie jak św. Jan Chrzciciel, został uświęcony jeszcze przed swoim urodzeniem. Jego obowiązki jako małżonka i obrońcy Dziewicy z Nazaretu – najświętszej z istot stworzonych oraz obcowanie z Bożym Synem wymagały bycia świętym – pisze autor „Rozmyślań i modlitw”. Newman akcentuje, iż żaden inny święty nie żył w tak długim i tak bliskim obcowaniu ze źródłem wszelkiej świętości.

 

Justyna Majewska-Michy
organizator sympozjów naukowych i debat o charakterze ekumenicznym;
niezależny publicysta; członek Polskiego Towarzystwa Historycznego;
specjalizuje się w tematyce poświęconej Kościołowi anglikańskiemu
i osobie Johna Henry’ego Newmana;
jej drugim domem jest Francja;
to kolejny artykuł Autorki na filipini.eu