Aktualności

Newman – święty dla nas, inspiracja 117

 

 

 

Różańcowa Pani Nieba

Justyna Majewska-Michy

 

Październik jest miesiącem poświęconym Niepokalanej. W tym czasie Kościół zachęca, aby częściej sięgać po różaniec. Tak czynił John Henry Newman, ex-anglikanin, który ukochał modlitwę różańcową.

 

 

Na niedzielę określaną przez Newmana różańcową, tenże konwertyta z anglikanizmu na katolicyzm przygotował rozważania poświęcone Maryi. Zostały one zamieszczone w zbiorze zatytułowanym „Rozmyślania i modlitwy”.

Dziewica Matką

John Henry Newman zaznacza na samym wstępie, iż świętość Dziewicy z Nazaretu pochodzi nie od Niej samej. To Jezus bowiem „promieniuje” w Maryi. W Niej oto odbija się jak w zwierciadle Jego świętość: W Jezusie Chrystusie jest pełnia Bóstwa z całą Jego nieskończoną świętością. W Maryi odzwierciedla się świętość Jezusa o tyle, o ile – dzięki Jego łasce – może taka świętość gościć w istocie stworzonej.

Niepokalana, podkreśla ex-anglikanin, została powołana do roli matki, zachowując swe dziewictwo. Za sprawą Bożej interwencji cieszyła się macierzyństwem jako dziewica. Jest Ona zatem w sposób zasłużony wzorcem dla każdej niewiasty, niezależnie od jej stanu. Panny niezamężne mogą zobaczyć w Niej ideał czystości, niewinności i dziewictwa, a kobiety już posiadające potomstwo piękno i rozkosz macierzyństwa. Najświętsza Maryja Panna ukazała wspaniałość Bożego stworzenia. Maryja, jako wzór zarówno dziewictwa, jak i macierzyństwa, wydźwignęła stan i naturę kobiety do takiej wyżyny, że dzięki Niej chrześcijańskie dziewice i chrześcijańskie matki mogą zrozumieć świętość swych obowiązków przed obliczem Boga.

Róża duchowna

Maryja, Różańcowa Pani Nieba, jest doskonałym kwiatem Bożego stworzenia. Przepełniona pokorą i bojaźnią Bożą, dała się poprowadzić swojemu Stwórcy. Dusza Dziewicy Matki, tak pięknie ukształtowana, stała się godna Jej Syna. Niepokalaną można porównać do Boskiego arcydzieła. Sam Jej obraz jest jak księga, w której możemy od razu odczytać tajemnicę Wcielenia i łaskę Odkupienia, a także Jej własne pełne łask doskonałości, bo Jej Boski Syn uczynił Ją wzorem pokory, łagodności, męstwa, czystości, cierpliwości, miłości.

Najświętsza Maryja Panna bogata jest w cnoty, które powinna chcieć posiadać każda kobieta. Jest różą, która rozkwita w rajskim ogrodzie. Któraż matka chrześcijańska patrząc na Jej obraz nie zaczyna modlić się o taką łagodność, taką czujność, takie posłuszeństwo, jakie miała Maryja? Któraż dziewica chrześcijańska patrząc na Jej obraz nie modli się o takie, jak u Niej, dary prostoty, skromności, czystości, skupienia, łagodności? Newman imię Bożej Matki porównuje do muzyki przenikającej do samego serca i przywodzącej myśli o Bogu i Jezusie Chrystusie, i o niebie, i budzącej pragnienie owych cnót, którymi zdobywa się niebo. Nazywa Ją ponadto „Królową świętych”, „królewską Panią w słońce odzianą i gwiazdami nieba ukoronowaną”.

 

Justyna Majewska-Michy
organizator sympozjów naukowych
i debat o charakterze ekumenicznym;
niezależny publicysta; członek Polskiego Towarzystwa Historycznego; specjalizuje się w tematyce poświęconej Kościołowi anglikańskiemu i osobie Johna Henry’ego Newmana; jej drugim domem jest Francja; to kolejny artykuł Autorki na filipini.eu