Aktualności,  ON-LINE,  Oratorium Domowe

Newman Świętym

 

W 1. rocznicę kanonizacji proponujemy fragment modlitwy z Wigilii przed uroczystością. Celebracja miała miejsce w Rzymie, w Bazylice Santa Maria Maggiore. 

 

DZIESIĄTKA RÓŻAŃCA ZE ŚW. JANEM HENRYKIEM NEWMANEM

 

Przed każdym AVE MARIA:

  1. Święty Jan Henryk spędził dzieciństwo w kochającej się rodzinie. Był oddany swoim rodzicom i rodzeństwu. W domu, On jako pierwszy nauczył się wzrastać w wierze. Módlmy się za rodziny chrześcijańskie na całym świecie, aby rodzice i dzieci mogli pomagać sobie wzajemnie wzrastać w miłości Boga.

Zdrowaś Mario… Święty Janie Henryku, módl się za nami.

  1. Święty Jan Henryk był uzdolnionym studentem, który widział Bożą prawdę umysłem pochłoniętym poszukiwaniem. Módlmy się, aby wszystkie dzieci mogły uczyć się jak korzystać z darów, których udzielił im Bóg dla ich własnego dobra i Jego większej chwały.

Zdrowaś Mario… Święty Janie Henryku, módl się za nami.

  1. Święty Jan Henryk przyjął urząd bycia pasterzem owczarni Chrystusowej, na ciele i na duszy. Pomagał biednym, chorym i samotnym. Módlmy się za wszystkich, którzy pełnią funkcje duszpasterskie w Kościele, aby byli wielkoduszni w swej pracy dla zbawienia dusz.

Zdrowaś Mario… Święty Janie Henryku, módl się za nami.

  1. Święty Jan Henryk nauczał, że sumienie chrześcijańskie jest cennym darem od naszego Stwórcy. Przez całe życie zawsze podążał za łagodnym Światłem. Módlmy się, aby wszyscy, którzy noszą imię chrześcijan byli wierni Bożemu światłu obecnemu w ich sercach.

Zdrowaś Mario… Święty Janie Henryku, módl się za nami.

  1. Święty Jan Henryk cierpiał z powodu wielu przeszkód i trudności na swojej drodze bycia uczniem. Z pokorą przyjął zaszczyt dzielenia Krzyża Pana. Módlmy się za wszystkich, którzy cierpią na ciele i na duszy, aby Bóg pocieszył ich swą obecnością i umocnił nadzieję na życie wieczne.

Zdrowaś Mario… Święty Janie Henryku, módl się za nami.

  1. Święty Jan Henryk był oddanym synem Maryi, Matki Kościoła. Uciekał się do Niej we wszystkich próbach życiowych i dziękował Jej za wszystkie radości. Módlmy się, aby pokorna Dziewica z Nazaretu była Matką nas wszystkich, kiedy zabiegamy o to, by być bliżej Jej Boskiego Syna.

Zdrowaś Mario… Święty Janie Henryku, módl się za nami.

  1. Święty Jan Henryk widział pełnię Bożej prawdy i znalazł ją w jednej owczarni Odkupiciela. Módlmy się o jedność chrześcijan, aby wspólnie mogli dać jasne świadectwo miłości Boga do wszystkich ludzi.

Zdrowaś Mario… Święty Janie Henryku, módl się za nami.

  1. Święty Jan Henryk został kardynałem Świętego Kościoła Rzymskiego, rozpoznając Jego niezwykłą pobożność i wiedzę. Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka i wszystkich pasterzy owczarni Chrystusowej, aby Bóg udzielił im siły i odwagi w ich służbie głoszenia Ewangelii.

Zdrowaś Mario… Święty Janie Henryku, módl się za nami.

  1. Święty Jan Henryk powołał do istnienia Katolicki Uniwersytet w Irlandii pragnąc zainspirować duchowe i moralne życie swoich studentów. Módlmy się za wszystkich, którzy kształtują umysły i serca studentów na całym świecie, aby wydali plony świętości, miłości i prawdy.

Zdrowaś Mario… Święty Janie Henryku, módl się za nami.

  1. Święty Jan Henryk został wyniesiony do chwały ołtarzy. Jest znakiem nadziei dla wszystkich ludzi dobrej woli, którzy szczerze szukają Pana i Jego sprawiedliwości. Módlmy się, abyśmy my także mogli podążać jego świętymi śladami i w ten sposób doszli do nagrody obiecanej przez Chrystusa wszystkim, którzy szczerze Go miłują.

Zdrowaś Mario… Święty Janie Henryku, módl się za nami.

tekst pochodzi z: „A Vigil of Prayer” za: „Newman Canonisation – Pilgrim Guide”; tłumaczenie: s. Anna Musiał RSCJ