Aktualności,  Skrzyżowane, czyli filipińskie łamigłówki z nagrodami

NIESPODZIANKA = SKRZYŻOWANE DLA DZIECI


Uzupełnij krzyżówkę:

1. Tak nazywała się wspólnota ludzi, nad którą sprawował pieczę.
2. Tak się nazywał.
3. Tu się urodził.
4. Tak miał na imię.

Wszystkie litery z pól ponumerowanych na czerwono, odpowiednio uszeregowane, utworzą rozwiązanie dodatkowe. Wśród dzieci, w wieku do lat 15, które poprawnie rozwiążą zadanie, wylosujemy NAGRODĘ. Za SKRZYŻOWANE DLA DZIECI 1 nagrodą będzie
unikatowa Gra Rodzinna:


„W S Z Y S T K O   G R A”

z limitowanej edycji
przygotowanej przez panią Dominikę z Oratorium Dorosłych.

Gra dedykowana jest osobom, które chcą spędzić czas
w ciepłej, przyjemnej i radosnej atmosferze.
Celem gry jest zbudowanie lepszych i bliższych relacji,
nauka okazywania emocji, uczuć, odczuć i wzmacnianie więzi. 

GRA DLA KAŻDEGO; ZBLIŻAJĄCA DO SIEBIE LUDZI
Na Wasze odpowiedzi (hasło oraz odpowiedzi na pytania 1-4) czekamy do 23 lutego 2020 roku. Rozwiązanie można wysłać przez KONTAKT na naszej stronie (wpisując w temacie SKRZYŻOWANE DLA DZIECI 1), listownie – pisząc na adres klasztoru lub przynosząc rozwiązanie na furtę. Rozwiązanie i zwycięzcę podamy 1 marca 2020 r., wraz z nowym SKRZYŻOWANE DLA DZIECI 2.

Dane osobowe – zgodnie z obowiązującymi przepisami – będą przetwarzane jedynie w celu wylosowania i ogłoszenia zwycięzcy oraz przekazania nagrody. SKRZYŻOWANE DLA DZIECI można również pobrać i wydrukować: