Aktualności

Pieta z Katedry w naszym kościele

 

 

Od dziś do piątku, 11 października, gościmy w naszym kościele kopię Piety z tarnowskiej katedry. Z racji na peregrynację, Proboszcz Parafii Katedralnej i Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej, ks. Prałat Adam Nita podczas wszystkich Mszy świętych w niedzielę wygłosi okolicznościowe kazanie. Gorąco zachęcamy do modlitwy przed cudowną figurą Piety.

 

 

 

AKT ODDANIA MATCE BOŻEJ BOLESNEJ

Matko Bolesna, która upodobałaś sobie tarnowską katedrę i w sercu diecezji jesteś w szczególny sposób ze swoim ludem, z radością przychodzimy, aby u Twoich stóp czcić naszego Pana.

Matko cierpiąca, Ty dajesz nam swego Syna w nadziei, że uwierzymy Miłości, która spełniła się i wciąż spełnia w życiu każdego człowieka aż do końca. Matko Bolesna, pragniemy się oddać Twej najczulszej i najmiłosierniejszej opiece.

Matko przeniknięta do głębi bólem. Ty z miłością przyjęłaś w swe ramiona umęczone Ciało Syna, przyjmij i nas, dotkniętych duchową śmiercią, poranionych grzechami, pogrążonych w smutku, ogarniętych zwątpieniem, porażonych niewiarą, rozpaczą, spętanych nałogami, zniewolonych wadami, zagubionych w problemach codzienności.

Tobie z ufnością powierzamy siebie, swoje rodziny, naszą parafię, miasto, całą diecezję i ojczyznę.

Za Twoim wstawiennictwem, o Matko, błagamy Boga o przebaczenie naszych win, a całym życiem zgodnym z wolą Twego Syna pragniemy wynagradzać za grzechy osobiste, za grzechy wszystkich wierzących i całej ludzkości.

Cudowna Matko, któraś w godzinie ciężkiej próby nie cofnęła swego „fiat”, ucz nas w doświadczeniach zachować niezachwianą wiarę i trwać w miłości Bożej; w sytuacjach beznadziejnych pomóż zachować pokój; w opuszczeniu i samotności wyjednaj nadzieję; w pokusach daj mądrość i męstwo, abyśmy byli świadkami Twego Syna wszędzie, gdzie On nas posyła. Amen