400!,  Aktualności

Odpust zupełny w Roku Jubileuszowym

 

O. Michele Nicolis COr – Prokurator Generalny Konfederacji Oratorium – informuje o udzieleniu przez Penitencjarię Apostolską odpustu zupełnego wszystkim, którzy nawiedzą kościół oratoryjny w roku jubileuszowym rozpoczynającym się 12 marca, w uroczystość kanonizacji św. Filipa Neri, założyciela Oratorium.

 

DEKRET

Penitencjaria Apostolska, dla wzrostu pobożności wiernych i zbawienia dusz, na mocy uprawnień nadanych sobie w specjalny sposób przez Ojca Świętego w Chrystusie i naszym Panu, z woli Bożej Opatrzności Papieża Franciszka, mając na uwadze prośby niedawno skierowane przez czcigodnego Ojca Michaele Nicolisa, Prokuratora Generalnego Konfederacji Oratorium Świętego Filipa Neri, hojnie udziela z niebiańskiego skarbca Kościoła odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami (sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego), który mogą uzyskać Ojcowie i wszyscy wierni szczerym sercem skruszeni oraz pobudzeni miłością, od dnia 12 marca 2022 roku aż do dnia 12 marca 2023 roku, jak również mogą go ofiarować na sposób wstawiennictwa za dusze wiernych w czyśćcu cierpiących, jeśli w formie pielgrzymki odwiedzą dowolny kościół należący do Konfederacji Oratorium Świętego Filipa Neri i tam pobożnie wezmą udział w uroczystościach jubileuszowych lub przynajmniej w dogodnym czasie wolnym, oddają się pobożnym rozmyślaniom, odmówią Modlitwę Pańską, Wyznanie Wiary, oraz wezwania do Najświętszej Maryi Panny i Świętego Filipa Neri.

Osoby w podeszłym wieku, chorzy i wszyscy, którzy z poważnej przyczyny nie mogą opuścić swojego domu, tak samo będą mogli uzyskać odpust zupełny poprzez uroczyste wyrzeczenie się każdego grzechu i postanowienie wypełnienia, gdy tylko będzie to możliwe, trzech przyjętych zwyczajowo warunków, jeśli przyłączą się duchowo do obchodów jubileuszowych, ofiarując miłosiernemu Bogu swoje modlitwy i cierpienia lub niedogodności swojego życia.

Aby więc przystęp do osiągnięcia nadprzyrodzonego odpuszczenia win, na mocy władzy kluczy Kościoła, stał się łatwiejszy za sprawą miłości pasterskiej, ta oto Penitencjaria usilnie prosi, aby Ojcowie Konfederacji Oratorium Świętego Filipa Neri z gorliwym i wielkodusznym nastawieniem podjęli się sprawowania sakramentu pokuty.

Niniejszy dekret obowiązuje wyłącznie w tym roku jubileuszowym. Bez względu na jakiekolwiek inne przeciwne postanowienia.

Wydano w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, dnia 12 marca, 2022 roku, w czterechsetlecie kanonizacji świętego Filipa Neri.

 

Podpisał:

Mauro kard. Piacenza
Penitencjarz Większy

 

ks. prał. Krzysztof Nykiel
Regens

 

tłumaczenie: kl. Patryk Żelichowski COr

 

 

za: