400!,  Aktualności

Pytanie 22

 

odpowiedź na pytanie 21:

 
 

 

 


odpowiedź podamy przyszłą w niedzielę, wraz z pytaniem 23