Aktualności

Sługa Boży Johann Georg Seidenbusch

heiligenlexikon.de

 
Sługa Boży
Johann Georg Seidenbusch COr
urodzony w 1641 roku
dies natalis: 10 grudnia 1729 roku 
założyciel Oratoriów w Aufhausen, Wiedniu, Monachium.
Powód sprawy: Kongregacja Oratorium w Aufhausen
Sprawa została oficjalnie powierzona Postulatorowi Generalnemu w 2014.
Wicepostulatorem jest o. Winfried M. Werter, Prepozyt Aufhausen.
za: Mauro De Gioia COr, Nota informacyjna o Świętych, Błogosławionych, Czcigodnych i Sługach Bożych należących do Kongregacji Oratorium lub do Oratorium Świeckiego, Oratoriana 89(2018), s. 77-78