Aktualności

Spowiedź


Dla ograniczenia kolejek przy konfesjonałach prosimy, aby na spowiedź oczekiwać w ławkach. W celu ograniczenia liczby wiernych oczekujących na spowiedź, wprowadzamy w dni powszednie dyżur w konfesjonale od godz. 15:00 do godz. 19:00, z zachowaniem zasady, że w kościele nie może znajdować się więcej niż 50 osób.