Projekt1

Poniżej w linkach znajdują się kolejne części kompletnego projektu budowlanego dla projektu rewitalizacji i rozbudowy sali teatralno-widowiskowej wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą w obiekcie zabytkowym Kościoła pod wezwaniem Świętego Krzyża Filipa Neri, zlokalizowanym w Tarnowie, ul. Piłsudskiego 9.

Numer projektu: RPMP.11.01.01-12-0572/17

Poniższe linki pozwalają pobrać dokumenty opisane w Zapytaniu Ofertowym na dokończenie robót budowlanych i konserwatorskich w ww. zadaniu, rozdział II, punkt 3, pierwszy podpunkt.

Pozostałe projekty znajdują się pod linkiem umieszczonym w Zapytaniu Ofertowym na dokończenie robót budowlanych i konserwatorskich w ww. zadaniu, rodział II, punkt 3, drugi podpunkt.

Aby pobrać, kliknij lewym przyciskiem i wybierz: zapisz element docelowy jako…

Projekt budowlany cz.1

Projekt budowlany cz.2

Projekt budowlany cz.3

Projekt budowlany cz.4

Projekt budowlany cz.5

Rysunki w oryginalnym formacie cz.1

Rysunki w oryginalnym formacie cz.2

Program prac konserwatorskich – ołtarz

Program prac konserwatorskich – polichromia

Pozwolenia