Aktualności

Modlitwa poddania się

 

Panie mój i Zbawicielu, w Twoich ramionach jestem bezpieczny. Trzymaj mnie przy sobie, a nie będę miał się czego bać. Porzuć mnie, a stracę całą nadzieję. Nie proszę Cię, byś uczynił mnie bogatym, nie proszę, byś uczynił mnie bardzo biednym, ale zostawiam to wszystko Tobie, bo Ty wiesz to, czego ja nie wiem. Jeśli ześlesz na mnie ból i cierpienie, daj mi łaskę znoszenia go dobrze. Jeśli dasz mi zdrowie, siły i sukces na tym świecie, utrzymuj mnie w czujności, by te wielkie dary nie oddaliły mnie od Ciebie. Nastaw mnie na szukanie Twojej chwały, życie dla Ciebie, dawanie dobrego przykładu wszystkim tym, którzy są wokół mnie. Pozwól mi umrzeć w takim czasie i w takim miejscu, które oddadzą Ci najwięcej chwały i będą najlepsze dla mojego zbawienia.


Modlitwa pochodzi z: „A Newman Prayer Book”, Catholic Truth Society, Londyn 2010; tłumaczenie (do użytku wewnętrznego): s. Anna Musiał RSCJ i Paulina Pękala-Merchut.