Aktualności,  ON-LINE,  Oratorium Domowe

193. lata temu…

Pablo Garcia Abella urodził się w Madrycie 5 marca 1776 roku. Po przyjęciu święceń kapłańskich dnia 8 marca 1800 roku, wstąpił do Oratorium w Madrycie w 1803 roku, doktoryzując się z teologii w Almagro (10 września 1803). Dnia 9 czerwca 1809 roku, z powodu inwazji wojsk napoleońskich na Hiszpanię, został deportowany do Francji razem z innym współbraćmi, gdzie przebywał do 1814 roku. Dnia 17 września 1827 roku został mianowany biskupem tytularnym Tiberiopoli (Frigia Pacaziana II) i pomocniczym w Toledo. Konsekrację otrzymał dnia 9 grudnia tegoż roku w Madrycie, w kościele św. Filipa Neri, z rąk kardynała Pietro Inguanzo Rivero. Przedstawiony przez Króla (18 grudnia 1832), dnia 15 kwietnia 1833 roku został awansowany na biskupa rezydencjalnego w Calahorra i La Calzada. Jego zdecydowana obrona praw Kościoła i przedstawiane królowej Izabeli II protesty przeciw reformie kleru, sprzedaży dóbr kościelnych i zniesieniu zakonów, kosztowały go cywilną degradację i wygnanie na Majorkę przez rząd liberalno-masoński, który utrzymywał go w tej sytuacji, wydalanego do różnych miast Hiszpanii, do roku 1844. Po przedstawieniu go przez Królową (2 stycznia 1848), dnia 17 stycznia 1848 roku Pius IX wyniósł go na stolicę arcybiskupią w Valencii, odznaczając go paliuszem. Jego autorytet wzrósł do tego stopnia, że został mianowany członkiem komisji do zawarcia konkordatu z 1850 roku. On, między innymi, dokładał starań, aby regulacja z 1852 roku wyraźnie przewidywała przywrócenie Kongregacji Oratorium w Hiszpanii. Był pasterzem pilnie starającym się o dobro duchowe swojego ludu i kleru, do których osobiście głosił kazania podczas Adwentu i Wielkiego Postu, osobiście wizytował wszystkie parafie, zachęcał swoich diecezjan do modlitwy i do miłosierdzia, zwłaszcza w 1854 roku, kiedy cholera, powodzie i trzęsienie ziemi spadły na terytorium Valencii. Zdrowie, kruche w ostatnich latach, doprowadziło go, po krótkiej chorobie, do śmierci, która nastąpiła dnia 6 sierpnia 1860 roku. Został pochowany w kaplicy Niepokalanego Poczęcia katedry w Valencii, gdzie została umieszczona łacińska inskrypcja.