Aktualności

13 IX – Modlitwa o wzrost wiary

 

 

Mój Boże, powiedziałeś, że jestem błogosławiony bardziej wtedy, kiedy wierzę w Ciebie, niż kiedy Cię widzę. Uzdolnij mnie do wiary tak, jakbym widział. Pozwól mi mieć Cię zawsze przed sobą tak, jakbyś był cieleśnie i odczuwalnie obecny. Pozwól mi zawsze trwać w komunii z Tobą, moim ukrytym, ale żywym Bogiem.

Ty jesteś w najskrytszych głębinach mojego serca. Każda myśl mojego umysłu i każde dobre pragnienie mego serca rodzi się z Twojej obecności we mnie, który jesteś Bogiem niewidzialnym. Przez naturę i przez łaskę zamieszkujesz we mnie. Prawie wcale nie dostrzegam Ciebie w świecie materii, lecz rozpoznaję Twój głos w moim wnętrzu. Kiedy jestem kuszony, by porzucić Ciebie, nie porzucaj mnie!

 


Modlitwa pochodzi z: „A Newman Prayer Book”, Catholic Truth Society, Londyn 2010; tłumaczenie (do użytku wewnętrznego): s. Anna Musiał RSCJ i Paulina Pękala-Merchut.