Aktualności

83 lata temu…

 

 

 

Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego 
ks. Ferdynanda Machaya COr

Boże, źródło siły i pokoju,
Ty dajesz moc wyznawania Ciebie przed światem
ludziom oddanym Tobie
i nigdy nie opuszczasz nikogo kto Ciebie wzywa.

Pokornie Cię błagamy, wsław sługę Twego Ferdynanda, kapłana,
który przez oddanie swego młodego życia zaświadczył o Twojej miłości.

Spraw, prosimy, aby nasze modlitwy za jego wstawiennictwem,
trafiły przed Twój tron w niebie i abyśmy mogli cieszyć się
oglądaniem Twego sługi, który przelał krew z miłości ku Tobie i ludziom
w chwale ołtarzy.

Udziel nam także łask, o które przez jego wstawiennictwo prosimy.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

 

więcej o Słudze Bożym ks. Ferdynandzie Machayu COr
ZOBACZ↓