Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 054

01.03.2020 – I Niedziela Wielkiego Postu
Mt 4,1-11

Piotr Gawron
sympatyk kościoła filipinów,
stara się być dobrym człowiekiemTen fragment Biblii rozumiem – jako syn, ojciec, mąż, brat i dziadek –  następująco: wzorując się na Jezusie, wypełniając swoje obowiązki wobec Bliskich i Znajomych, nie mogę ulec pokusie zachłyśnięcia się „swoimi” sukcesami. W przeciwnym razie, można otrzeć się o bałwochwalstwo. Bez osadzenia codziennych starań na Słowie Bożym zabraknie mi motywacji, sił i wytrwałości; zabraknie głębszego sensu. Teraz to wiem, gdy przekroczyłem 50 lat życia. Wcześniej, nie zdawałem sobie z tego sprawy. Im wcześniej człowiek zacznie to rozumieć, tym lepiej. Ale to jest łaska – tak mi się wydaje. Czytanie Biblii i czerpanie z Niej. Tu szukam podpowiedzi. I bardzo często ją dostaję.


* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri – krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji – jak w Oratorium św. Filipa – są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja spotka się z Państwa zainteresowaniem, pomoże w przygotowaniu się do Mszy św., będzie także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła.