Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini,  ON-LINE

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 155

14 IX – Uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego
J 3,13-17Edyta, parafianka

 

Wszechmogący Boże, Syn Twój posłuszny Twojej woli poniósł śmierć na krzyżu, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni,  spraw, abyśmy poznawszy na ziemi tajemnicę odkupienia, * mogli otrzymać jej owoce w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 Słowa Ewangelii według Świętego Jana

 
Jezus powiedział do Nikodema:
«Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił – Syna Człowieczego.
Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony».
 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl

 


 

 

 

Krzyż jest symbolem łaski zbawienia. Dlatego obdarzajmy go jak największym szacunkiem” /ks. Piotr Śliżewski/

Prosty Krzyż z drzewa. Pozbawiony złoceń, ornamentów, upiększeń. Bez blasków, cekinów, bez całego przepychu dzisiejszego świata. Bezcenny. Najpiękniejszy w swojej prostocie.

Ten Krzyż to nasze życie, które zbliża do Boga. To droga do zbawienia. To więź z Panem Bogiem, o którą musimy dbać. Nie schodźmy z Krzyża. Dbajmy o niego, szanujmy. Nie szukajmy form zastępczych, które oddalą nas od Boga. Od zbawienia.

Trwajmy w Naszym Krzyżu, po swojemu, najlepiej jak się da. Z godnością, miłością. Nie umniejszajmy Krzyżom innych ludzi. Trwajmy z pokorą. W modlitwie, w dobrym życiu.

,,To drzewo jest dla mnie wiecznym zbawieniem” /Pseudo-Hipolit/

To drzewo Krzyża, na którym konał Jezus – dla naszego zbawienia.


Autorka:
Edyta, parafianka 

 

 

 


* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji na niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym oratoryjnym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja ciesząca się coraz większym Państwa zainteresowaniem, pomaga w przygotowaniu się do Mszy św. i jest także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła filipinów.