Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini,  ON-LINE

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 210

8 VIII – XIX Niedziela Zwykła
J 6,41-51

 

Anna Broda, kosmetolog – autorka komentarza do dzisiejszej Ewangelii

 

Wszechmogący, wieczny Boże, ośmielamy się Ciebie nazywać Ojcem,  umocnij w naszych sercach ducha przybranych dzieci, * abyśmy mogli osiągnąć obiecane dziedzictwo. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Żydzi szemrali przeciwko Jezusowi, dlatego że powiedział: «Ja jestem chlebem, który z nieba zstąpił». I mówili: «Czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę my znamy? Jakżeż może On teraz mówić: Z nieba zstąpiłem».
Jezus rzekł im w odpowiedzi: «Nie szemrajcie między sobą! Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u Proroków: „Oni wszyscy będą uczniami Boga”. Każdy, kto od Ojca usłyszał i przyjął naukę, przyjdzie do Mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne.
Ja jestem chlebem życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje: Kto go je, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało, wydane za życie świata».
 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl

 


 

Dzisiejsza Ewangelia przybliża spotkanie Maryi i Elżbiety obfitujące w radość i wdzięczności Bogu za dary Jego łaski. Przeplatają się dwie historie kobiet, które stają się dla nas wzorem, jak cenić człowieka, który jest dziełem Boga. Dają świadectwo pokory, modlitwy, ufności Panu w wypełnianiu Jego woli. Która nie zawsze jest oczywista, stanowi wyzwanie, niejednokrotnie ciężko się z nią godzić. Nie możemy zapominać że każdemu z nas Bóg pragnie „uczynić wielkie rzeczy”. Często kosztem wyjścia poza sferę własnego komfortu, umacniając nas na ścieżkach życia przez pokonywanie własnych słabości. Czerpiąc z obecności Boga w naszym życiu dającego miłość, radość i siłę dzielmy się nią z innymi. 

 

Autorka: Anna Broda
Kosmetolog. Uwielbia muzykę, śpiew, przyrodę, aktywne spędzanie wolnego czasu. Największym skarbem jest mąż i trójka cudownych dzieciaków.


* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji na niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym oratoryjnym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja ciesząca się coraz większym Państwa zainteresowaniem, pomaga w przygotowaniu się do Mszy św. i jest także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła filipinów.