Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini,  ON-LINE

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 217

26 IX – XXVI Niedziela Zwykła
Mk 9, 38-43. 45. 47-48

Agnieszka Strzesak

 

Boże, Ty przez przebaczenie i litość najpełniej okazujesz swoją wszechmoc,  udzielaj nam nieustannie swojej łaski, * abyśmy dążąc do obiecanego nam nieba stali się uczestnikami szczęścia wiecznego. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Apostoł Jan rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami».
Lecz Jezus odrzekł: «Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami.
Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody.
A kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze.
Jeśli zatem twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie ginie i ogień nie gaśnie».
 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl

 


 

 

Jezus wzywa nas do radykalnego odcięcia się od grzechu. Mówi, że lepiej abyśmy coś stracili, co jest przemijające przyziemne, zewnętrzne, chociaż może czasami dla nas bardzo ważne, niż stracili największy skarb – życie wieczne.

Bóg zaprasza mnie dziś do refleksji, co w moim życiu odcina mnie od nieba, co utrudnia mi budowanie relacji z Bogiem? Moje przyzwyczajenia, niszczące mnie relacje, zbyt duże skupienie się na celach życia codziennego. Pokazuje, że ja mam mieć tęsknotę za niebem w sercu, a żyjąc na ziemi mam mieć przed oczami jeden cel – niebo. Tylko wtedy Bóg wypełni moje serce swoim pokojem tu na ziemi, a w przyszłości obdarzy szczęściem wiecznym.

 

Autorka:
Agnieszka Strzesak

Psycholog, szczęśliwa żona. Od dwóch lat śpiewam w GOS.PL, co daje mi ogromną radość i jeszcze bardziej przybliża do Boga. Lubię muzykę, podróże, gotowanie i aktywne spędzanie czasu.
* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji na niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym oratoryjnym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja ciesząca się coraz większym Państwa zainteresowaniem, pomaga w przygotowaniu się do Mszy św. i jest także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła filipinów.