Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini,  ON-LINE

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 228

5 XII – II NIEDZIELA ADWENTU
Łk 3,1-6

 

Sara Szostak

 

Boże, mocy ufających Tobie, bez Ciebie nic nie możemy uczynić,  wysłuchaj nasze błagania i wspomagaj nas swoją łaską, * aby nasza wola i nasze czyny były poddane Twoim przykazaniom. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i Trachonitydy, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni.
Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza:
«Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego! Każda dolina zostanie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi! I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże».
 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl

 


 

 

W dzisiejszej Ewangelii możemy usłyszeć o Janie Chrzcicielu, który żył na pustyni poza wszelką kulturą czy cywilizacją. Głosił słowa nawrócenia i nadziei, nie tylko dla ludzi pobożnych, ale także dla grzeszników. Nawołuje o zmianę swojej dotychczasowej mentalności i o zaufanie Bogu.

Adwent można porównać do wyjścia na pustynię, gdzie nie ma zgiełku, ludzi, jest się sam na sam ze sobą. Jest więc czasem przemyśleń, czasem czuwania i refleksji. Powinniśmy się zastanowić, co tak naprawdę jest w życiu najważniejsze i co chcemy zmienić w swoim stylu życia, by móc żyć dla Boga, a nie dla siebie.

Autor: Sara Szostak
– jestem uczennicą liceum.
Moim głównym zainteresowaniem jest muzyka
i jej różne odmiany.
W przyszłości chcę zostać psychologiem,
by móc pomagać ludziom
i zapalać w nich światełko nadziei
w trudniejszych okresach życia.

 

* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji na niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym oratoryjnym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja ciesząca się coraz większym Państwa zainteresowaniem, pomaga w przygotowaniu się do Mszy św. i jest także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła filipinów.