Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 305

14 V – VI NIEDZIELA WIELKANOCNA
J 14,15-21

 

 

Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy w tych radosnych dniach gorliwie oddawali cześć Chrystusowi zmartwychwstałemu;  niech misterium paschalne, które wspominamy, * przemienia nasze życie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 


Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze – Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie.
Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie widział. Ale wy Mnie widzicie; ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was.
Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie».
 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl

  

 
W dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi o przestrzeganiu przykazań, jednak pozostawiając nam wolną wolę. Jego przykazania nie są ubezwłasnowolnieniem, a wyrazem ogromnej miłości do nas ludzi. Są nauką, którą przekazuje swoim dzieciom, aby były szczęśliwe. To jasne, że przestrzeganie przykazań nie jest najprostsze. Pan Jezus zapewnia nas, że będziemy mogli liczyć na Jego pomoc, a także będziemy czuć obecność nie tylko Jego, ale również Ducha Prawdy, który nie będzie dla nas tu na ziemi widoczny, a jednak będzie blisko. Będzie nas chronić, wzmacniać, przestrzegać przed złem. Zachowującym przykazania Jezus zapowiada objawienie miłości swojej i Ojca, a także Ducha Świętego, co za tym idzie całej Trójcy Świętej oraz możliwość dalszego zgłębiania  zapowiedzianej prawdy.
 
Mówi nam Papież Franciszek: „Rozważając te słowa Jezusa pojmujemy dziś zmysłem wiary, że jesteśmy ludem Bożym w komunii z Ojcem i z Jezusem za sprawą Ducha Świętego. (…) Dzisiaj Pan wzywa nas, byśmy wielkodusznie odpowiadali na ewangeliczne powołanie do miłości, stawiając Boga w centrum naszego życia i poświęcając się służbie braciom, zwłaszcza tym najbardziej potrzebującym wsparcia i pocieszenia”.
 
 
Autorka: Natalia Cichy 
uczennica V Liceum Ogólnokształcącego
im. Janusza Korczaka w Tarnowie
wolontariuszka Stowarzyszenia Malta Służba Medyczna,
zaangażowana we wspólnoty kościelne,
z ciekawością poszukująca nowych pasji
 

 

* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji na niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym oratoryjnym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja ciesząca się coraz większym Państwa zainteresowaniem, pomaga w przygotowaniu się do Mszy św. i jest także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła filipinów.