Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 323

10 IX – XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
Mt 18,15-20

 

Paweł Srebro

 

Boże, Ty nam zesłałeś Zbawiciela i uczyniłeś nas swoimi przybranymi dziećmi,  wejrzyj łaskawie na wierzących w Chrystusa, * i obdarz ich prawdziwą wolnością i wiecznym dziedzictwem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 


Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik.
Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.
Dalej, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich».
 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl

  
Dzisiejsza Ewangelia mogłaby zakończyć się już na drugim zdaniu. Jezus zakłada, że możliwe jest upomnienie, w którym winny nie tylko okaże skruchę, ale nawet wdzięczność (stanie się na nowo moim bratem)! Chciałbym, aby najbliższe osoby zwracały mi uwagę na moje błędy, bym mógł nad sobą pracować. Myślę jednak, że odebranie takiego napomnienia miałoby gorzki posmak… gdzie dopiero wdzięczność.

Z drugiej strony – czy ja potrafiłbym tak upomnieć bliźniego, by zachęcić go do pracy nad sobą? Uniesienie się gniewem czy doprawienie komentarza kpiną jest takie wygodne…

Jezu, daj mi mądrości w tych trudnych sprawach, bym wspierał, a nie pogrążał.
 
Autor: Paweł Srebro,
mąż, ojciec 3 dziewczynek, 
członek Formacji Męskiej Tożsamości
 

 

* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji na niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym oratoryjnym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja ciesząca się coraz większym Państwa zainteresowaniem, pomaga w przygotowaniu się do Mszy św. i jest także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła filipinów.