Aktualności

Dziś o 12:00, nie zapomnij!



Wprowadzenie do wspólnej  modlitwy:

„Jako ufne dzieci zwracamy się do Ojca. Czynimy to każdego dnia, kilka razy dziennie, ale w tej chwili chcemy błagać o miłosierdzie dla ludzkości ciężko doświadczonej pandemią koronawirusa. A czynimy to razem, chrześcijanie wszystkich Kościołów i każdej ze wspólnot, każdego wieku, języka i narodu – podkreślił Ojciec Święty. – Modlimy się za chorych i za ich rodziny; za pracowników służby zdrowia i tych, którzy im pomagają; za władze, służby porządkowe i wolontariuszy; za duchownych naszych wspólnot. Wielu z nas obchodzi dzisiaj Wcielenie Słowa w łonie Dziewicy Maryi, kiedy w Jej pokornym i całkowitym «niech mi się stanie» odzwierciedliło się «Oto jestem» Syna Bożego. Także i my z całkowitą ufnością powierzamy się w Boże ręce i modlimy się jednym sercem i jedną duszą.“

/papież Franciszek/

za: vaticannews.va



W odpowiedzi na apel Ojca Świętego 25 III w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego o godzinie 12.00, we wszystkich katedrach i kościołach w Polsce, biskupi oraz księża odmówią Anioł Pański, modlitwę Ojcze nasz i 3 razy Zdrowaś Maryjo w intencji ustania epidemii, za chorych, za służby medyczne oraz za zmarłych.

Salus Populi Romani


Przewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) kard. Angelo Bagnasco prosi, aby tego dnia odmówić również następującą modlitwę:

„Boże Ojcze, Stwórco świata,
wszechmogący i miłosierny,
który z miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna
jako lekarza dusz i ciał,
spójrz na swoje dzieci,
które w tym trudnym momencie niepewności i lęku
w wielu regionach Europy i świata,
zwracają się do Ciebie szukając siły, zbawienia i pocieszenia.
Uwolnij nas od chorób i strachu,
ulecz naszych chorych,
pociesz ich rodziny,
daj mądrość rządzącym,
energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom,
życie wieczne zmarłym.
Nie opuszczaj nas w chwili próby,
ale uwolnij nas od wszelkiego zła.
O to Cię prosimy,
który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki.
Amen.


Maryjo, Uzdrowicielko chorych i Matko nadziei, módl się za nami!”.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, abp Stanisław Gądecki zachęca wiernych, aby w tym samym czasie łączyli się duchowo ze swoimi duszpasterzami, odmawiając w domach wskazane modlitwy.