Aktualności

módlmy się!


W łączności duchowej z Kościołem w Polsce zachęcamy, aby codziennie o godz. 20:30 odmawiać w domach różaniec w intencji ustania epidemii, zdrowia dla chorych i potrzebnych łask dla lekarzy, pielęgniarek i wszystkich zaangażowanych w walkę z zagrożeniem.

 


Módl się razem z Franciszkiem,
modlitwą do Maryi,
w intencji chorych na koronawirusa

O Maryjo, 
zawsze świecisz na naszej drodze
jako znak zbawienia i nadziei.
Powierzamy się Tobie, Uzdrowienie Chorych,
Która pod krzyżem zostałaś powiązana z cierpieniem Jezusa,
Trwając mocna w wierze.
Ty, będąc Zbawieniem ludu rzymskiego,
wiesz czego potrzebujemy
i jesteśmy pewni, że sprawisz
aby tak jak Kanie Galilejskiej,
mogła powrócić radość i święto
po tej chwili próby.
Pomóż nam, Matko Bożej Miłości,
Byśmy dostosowali się do woli Ojca
i czynili to, co powie nam Jezus,
który obarczył się naszym cierpieniem
i dźwigał nasze boleści
by nas prowadzić przez krzyż,
ku radości zmartwychwstania. Amen.

Pod Twoją obronę uciekamy się,
Święta Matko Boga.
Racz nie gardzić naszymi prośbami,
które kierujemy w czasie próby,
ale uwolnij nas od wszelkiego niebezpieczeństwa,
o chwalebna i błogosławiona Dziewico.

/KAI, vaticannews.va/

 


MODLITWA O ZAPRZESTANIE ROZPOWSZECHNIANIA SIĘ EPIDEMII


Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie,
aby koronawirus nie siał więcej zniszczeń
i aby udało się jak najszybciej opanować epidemię.
Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym
i pokój miejscom, do których koronawirus już dotarł.
Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby, pociesz ich rodziny.

Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus,
inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować sytuację.
Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał,
czujemy się bezradni w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia,
ale ufamy Tobie, udziel nam pokoju i zdrowia.

Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami,
prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa. Amen.

Święty Sebastianie, módl się za nami
Święta Franciszko Rzymianko,
Święty Rochu,
Święta Rozalio,
Święty Karolu Boromeuszu,
Święty Eugeniuszu,
Święty Szymonie z Lipnicy,
Święty Filipie Neri – patronie Rzymu, opiekunie chorych, 
módl się za nami!

Święty Boże!
Święty mocny!
Święty nieśmiertelny!
Zmiłuj się nad nami
Od powietrza, głodu, ognia i wojny, wybaw nas Panie.
Od nagłej i niespodziewanej śmierci, zachowaj nas Panie.za: www.misyjne.pl