Aktualności

Nowa Kongregacja w New Jersey!

 

Z wielką radością informujemy: otrzymaliśmy wiadomość, że 7 kwietnia, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, Ojciec Święty Franciszek oficjalnie i kanonicznie erygował Oratorium Red Bank św. Filipa Neri jako Kongregację na prawach papieskich. Jesteśmy bardzo wdzięczni Ojcu Świętemu, Papieżowi Franciszkowi i naszemu wspaniałemu Biskupowi, J. E. Davidowi M. O’Connellowi CM, który był dla nas tak wspaniały! Jesteśmy również bardzo wdzięczni o. Michele Nicolisowi, COr – Prokuratorowi Generalnemu i panu Alberto Bianco, Sekretarzowi i Archiwiście Oratorium, a także biskupowi Mario Avilesowi, COr – naszemu pierwszemu Prokuratorowi Generalnemu, oraz wszystkim naszym braciom oratorianom z innych wspólnot, którzy nas wspierali, pomagali nam i którzy nadal nas inspirują. Jesteśmy zaszczyceni, że możemy być w gronie tak zacnych ludzi.
A przede wszystkim dziękujemy naszemu dobremu i łaskawemu Panu, który obdarzył nas tą łaską. Jesteśmy również bardzo wdzięczni Wam wszystkim, naszym Przyjaciołom i Współpracownikom w Bożej winnicy!
A teraz zakasajmy rękawy po raz kolejny i zabierzmy się do pracy dla Boga i Jego Królestwa, Kościoła! Święty Filipie Neri i wszyscy Święci i Błogosławieni Oratorium, módlcie się za nami!

o. Alberto, COr
o. Nicholas, COr
br. Donald, COr
br. Daniel, COr
br. Zachary
br. Anthony
James Bonanno

za:

 

 

 

Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri w Red Bank posługuje w kościele św. Antoniego z Padwy,
Red Bank New Jersey

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

strona internetowa nowej Kongregacji: