Aktualności

Nowenna z Newmanem

 11 października – dzień VIII:
SŁUGA KOŚCIOŁA

krzesło z prywatnej kaplicy kard. Newmana, z herbem i zawołaniem kardynalskim: „Cor ad cor loquitur”
© Mazur/catholicnews.org.uk

 

Intencja:
Abyśmy uzyskali łaskę patrzenia na Kościół nie tyle jako na instytucję ludzką, ale jako na Ciało Chrystusa.

Z jego pism…
„Kościół Boży nie może się zmienić; jest wciąż tym czym był. Jacy byli nasi przodkowie, tacy jesteśmy i my; z pozoru wyglądamy jak wszyscy ludzie, mamy jednak w sobie to, czego inni nie posiadają – ukryty pierwiastek nieustraszonego męstwa. Teraz może nie żyjemy w epoce świętych, ale każde czasy są wiekiem męczenników.”

Modlitwa Odmów dziesiątkę różańca (rozważając dowolną tajemnicę) w tej intencji i dodaj następującą modlitwę:

O Boże, nasz niebieski Ojcze, ofiarujemy Ci z serca płynące dziękczynienie za życie i świętość Jana Henryka Newmana. W Nim dałeś nam niezwykły przykład kapłana i nauczyciela, heroicznego i pokornego w swej służbie dla zbawienia dusz i dążenia do świętości. Przez Jego wstawiennictwo prosimy Cię, abyś prowadził nas łagodnym światłem Ducha Świętego, a przez to udzielił nam pokoju i radości w jednej owczarni Odkupiciela. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

tłumaczenie: s. Anna Musiał RSCJ i ks. Mateusz Kiwior COr
www.newmancanonisation.com/novena