Aktualności,  ON-LINE,  Oratorium Domowe

Nowenna za przyczyną św. kardynała Newmana

 6 października – dzień III:
Bóg jest jednym naszym Przewodnikiem

Oratorium w Birmingham
(© Mazur/catholicnews.org.uk)

 

Wierzę, o mój Zbawicielu, że Ty wiesz co jest dla mnie najlepsze.
Wierzę, że kochasz mnie bardziej niż ja sam siebie,
że jesteś wszechwiedzący w swojej Opatrzności
i wszechmocny w swojej opiece.
Ja jestem tak obojętny jak Piotr
wobec tego, co ma się wydarzyć w czasie który przyjdzie.
Lecz poddaję się zupełnie tej mojej niewiedzy
i dziękuję z całego serca, że zabrałeś mi moją troskę o mnie,
a w zamian wziąłeś mnie w potężną opiekę,
skłoniłeś mnie, abym oddał się w Twoje ręce.
Nie mogę prosić Cię o nic lepszego jak tylko o to,
żeby być w Twojej opiece, a nie w mojej własnej.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Mario…, Chwała Ojcu…,

Modlitwa za wstawiennictwem św. Jana Henryka kard. Newmana COr
Boże, nasz Ojcze, Ty udzieliłeś Twojemu słudze Janowi Henrykowi Newmanowi wspaniałych darów natury i łaski bycia duchowym światłem pośród ciemności tego świata, wybitnym głosicielem Ewangelii i pobożnym sługą jednego Kościoła Chrystusowego. Z ufnością w Jego niebieskie wstawiennictwo, prosimy Cię, byś udzielił nam następującej łaski [wymienić tę łaskę…]. Przez Jego zrozumienie tajemnic Królestwa, gorliwą obronę nauczania Kościoła i Jego kapłańską miłość do każdego z Twoich dzieci, prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.