Aktualności

Ojcze Filipie, powiedz Słowo

„Najskuteczniejszy środek,
który pomaga nam zachować czystość,
polega na tym, aby wszystkie swoje myśli
z największą otwartością – jak tylko to jest możliwe –
wyjawić swojemu spowiednikowi
i nic przed nim nie ukrywać.”

/św. Filip Neri/

San Tommaso in Parione – kościół święceń prezbiteratu św. Filipa Neri