Aktualności

Ojcze Filipie, powiedz Słowo

„Początkujący w życiu religijnym
powinni ćwiczyć się w rozważaniu
czterech rzeczy ostatecznych
(śmierć, sąd, zbawienie, piekło).” 

 /św. Filip Neri/

Vallicella – pokoje św. Filipa, obraz kanonizacyjny