Aktualności

POŚWIĘCENIE KOŚCIOŁA W POLSCE NAJŚWIĘTSZEMU SERCU JEZUSA I NIEPOKALANEMU SERCU MARYI

Przewodniczący Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki zawierzył Polskę Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi 25 III po modlitwie różańcowej w duchowej łączności z sanktuarium Matki Bożej w Fatimie

 

Najświętsze Serce Jezusa, Lekarzu ludzkich dusz,

Synu umiłowany, miłosierne Oblicze Ojca!

Kościół pielgrzymujący na ziemi, 
Twój lud żyjący w Polsce, w Europie i na całym świecie, 
spogląda na ranę w Twym otwartym boku, źródło naszego zbawienia, i błaga:

— w tej wyjątkowej godzinie pełnej cierpienia 
wspomagaj Twój Kościół, 
bądź natchnieniem dla rządzących narodami, 
wsłuchuj się w głosy ubogich i cierpiących, 
wspieraj pokornych i uciśnionych, 
uzdrawiaj chorych i grzeszników, 
podnoś na duchu przygnębionych i zniechęconych, 
przywracaj wolność jeńcom i więźniom 
i wybaw nas od pandemii, która nas dotyka.


Najświętsze Serce Jezusa, Lekarzu ludzkich dusz,

wyniesiony na wyżyny Krzyża, dotknięty przez ucznia w Wieczerniku! 
Kościół pielgrzymujący na ziemi, 
Twój lud żyjący w Polsce 
widzi w Tobie obraz czułego uścisku Ojca wobec ludzkości. 
Ten uścisk pragniemy – w Duchu Miłości – przekazać sobie nawzajem, 
jak to polecałeś uczniom przy umywaniu nóg, i błagamy:

— w tej wyjątkowej godzinie pełnej cierpienia, 
wspieraj dzieci, osoby starsze i najsłabszych, 
pocieszaj lekarzy, pielęgniarki, pracowników służby zdrowia i opiekunów-wolontariuszy, 
umacniaj rodziny i wzmacniaj w nas poczucie obywatelskiej powinności i solidarności, 
bądź światłem dla umierających, 
powitaj umarłych w swoim Królestwie, 
chroń nas od wszelkiego zła 
i wybaw nas od pandemii, która nas dotyka.

 

Najświętsze Serce Jezusa, Lekarzu ludzkich dusz, 
Synu Przenajświętszej Dziewicy Maryi!

Przez Serce Twej Matki, 
której oddajemy Kościół pielgrzymujący na ziemi, 
narody Polski i tak wielu innych krajów, 
które od wieków są Twoje,

prosimy dziś, abyś przyjął zawierzenie Twojego Kościoła.
Poświęcając się Twojemu Najświętszemu Sercu,
Kościół oddaje się pod opiekę Niepokalanego Serca Maryi
ukształtowanego w świetle Twojej paschy,
a w Fatimie objawionego trojgu dzieciom jako ucieczka
i droga prowadząca do Twego Serca.

Przenajświętsza Dziewico Maryjo, Pani Różańcowa z Fatimy, 
Bądź Uzdrowieniem Chorych i Ucieczką dla uczniów Chrystusa, zrodzonych pod Krzyżem Jego miłości. 
Niepokalane Serce Maryi, któremu się zawierzamy:

— w tej wyjątkowej godzinie pełnej cierpienia, 
przyjmij tych, którzy odchodzą, 
dodawaj otuchy tym, którzy się Tobie poświęcają, 
odnów wszechświat i ludzkość.
Amen