400!,  Aktualności

Pytanie 39

 

odpowiedź na pytanie 38:

Początek Oratorium – niepowtarzalnego dzieła Filipa
…nie udaje się ustalić daty jego powstania, co jest typowe dla Filipa
 
 

 

 


odpowiedź podamy przyszłą w niedzielę, wraz z pytaniem 40